Istorijos vadovėlis 9 klasei [2 dalis]


278 60 88MB

Lithuanian Pages 200 Year 2009

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Table of contents :
Lietuva caru valdzioje
Lietuva XIX a. pirmojoje puseje
Prancuzmetis Lietuvoje
1830-1831 m. sukilimas
1863-1864 m. sukilimas
Zemaiciu lituanistinis sajudis
Kataliku baznycia ir lietuviu tautinis atgimimas
Knygnesiu laikai
Lietuviskoji vargo mokykla
Lietuviu tautinis atgimimas
Pirmosios lietuviu politines partijos
Didysis Vilniaus Seimas
Mazoji Lietuva ir lietuviu tautinis atgimimas
Lietuviu visuomene, ukis ir pramone
Laimes ieskoti svetur...
Lietuviu kasdienio gyvenimo bruozai
Pokyciai Lietuvos kulturiniame gyvenime XX a. pradzioje
Apibendrinamieji klausimai
Rekomenduojama literatura
Didziosios pasaulio valstybes. Galios isaugimas ir imperializmo isigalejimas
Didzioji Britanija
Rusijos imperija
Jungtines Amerikos Valstijos
Imperializmo priezastys, kryptys ir uzgrobtu teritoriju valdymas
Imperializmas Afrikoje ir Azijoje
Uzgrobtu valdu meginimai issivaduoti ir imperializmo padariniai
Mokslo revoliucija, pokyciai visuomeneje ir kasdieniame gyvenime
XIX a. Europos kulturos bruozai
Apibendrinamieji klausimai
Rekomenduojama literatura
Pirmasis pasaulinis karas
Pirmojo pasaulinio karo priezastys ir eiga (iki 1917 m.)
Rusija dramatiskais 1917 metais
Kaizerines Vokietijos okupuota Lietuva
Lietuvos nepriklausomybes atkurimas
Vokietijos pralaimejimas ir Pirmojo pasaulinio karo padariniai
Apibendrinamieji klausimai
Rekomenduojama literatura
Recommend Papers

Istorijos vadovėlis 9 klasei [2 dalis]

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

ISTORIJOS VADOVĖLIS

II

DALIS

STASYS LUKŠYS SAULIUS PIVORAS MINDAUGAS TAMOŠAITIS baltos lankos

STASYS LUKŠYS SAULIUS PIVORAS MINDAUGAS TAMOŠAITIS

ISTORIJOS VADOVĖLIS

||

DALIS baltos lankos

TURINYS IV. LIETUVA

CARŲ VALDŽIOJE (M. Tamošaitis)

27. Lietuva XIX a. pirmojoje pusėje 28.

Prancūzmetis Lietuvoje

..

29. 30.

1830-1831 m. sukilimas . 1863-1864 m. sukilimas .

31.

Žemaičių lituanistinis sąji

32.

Katalikų bažnyčia ir lietuvių tautinis atgimimas ..

35.

Lietuvių tautinis atgimimas

33. Knygnešių laikai 34. Lietuviškoji vargo mokykla ..

36. Pirmosios lietuvių politinės partijos ..

37. Didysis Vilniaus Seimas 38.

Mažoji Lietuva ir lietuvių tautinis atgimimas

„76

40.

Laimės ieškoti svetur... „LL

„88

39. Lietuvių visuomenė, ūkis ir pramonė

41. Lietuvių kasdienio gyvenimo bruož. 42. Pokyčiai Lietuvos kultūriniame gyvenime XX a. pradžioje . Apibendrinamieji klausimai.

43.

Didžioji Britanija (S. Pivoras) ..

46.

Imperializmo priežastys, kryptys ir užgrobtų teritorijų valdymas

44. Rusijos imperija (M. Tamošaitis). . 45. Jungtinės Amerikos Valstijos (M. Tamošai

VA 47. Imperializmas Afrikoje ir Azijoje (M. Tamošaitis) „LL aaa

48. Užgrobtų valdų mėginimai išsivaduoti ir imperializmo padariniai 49.

Mokslo revoliucija, pokyči

kaka a aka

(T 50. XIX a. Europos kultūros bruožai (S. Lukšys) .

Apibendrinamieji klausimai

Rekomenduojama literatūra „29 k

4

+

ISTORIJOS VADOVĖLIS 9 KL.

II DALIS

...94 ..100

107

DIDŽIOSIOS PASAULIO VALSTYBĖS. GALIOS IŠAUGIMAS IR IMPERIALIZMO ĮSIGALĖJIMAS ...

(M. Tamošaitis) „