Copenhagen Consensus: globale kriser--globale svar 9788771245332

Hvis vi havde 50 milliarder dollar ekstra til at bruge pa en bedre verden, hvor skulle vi sa sAette ind forst? Det var d

169 38 6MB

Danish Year 2004

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD EPUB FILE

Copenhagen Consensus: globale kriser--globale svar
 9788771245332

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up