Het belang van geld

Dit is het verhaal van voorspoed en crises zoals nooit eerder is verteld. Niall Ferguson toont overtuigend hoe het finan

231 6 6MB

Dutch Year 2019

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD EPUB FILE

Het belang van geld

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up