Bimaneesch-hollandsch woordenboek


279 49 5MB

Dutch Pages [152] Year 1893

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Table of contents :
Front Cover
A. ...
ampo de ku-ėda mai luu enz, mijn ...
duwa-na labo wei-na, daarop ging ...
Dungga, (Kolo. katungga), citroen, ...
kai ntjada ama- ...
F. ...
Hela, (Mal. hělat, Jav. člet...
Horama(t), (Mal. Arab. ...
II. (Mal. bidji), zaadkorrel; ...
Kantjadja, sparen, ontzien; vgl. Mal. ...
padju, het zonnescherm sluiten; kapu-kapu III...
Linti, (Daj. lento), opschudding, ...
ntau-na doü, gij schaamt u niet en ...
lijn wreef om daarmede zijn lichaam te Nonto, over ...
Ndadi (Mal. djadi enz.), worden...
II. alleen in verbinding met ndiha, als: ...
ntoi-na, steeds, altijd, het Mal...
Sabe, I. (Mak. sabe), zijde...
Sawai, slecht, boos; doü masawai, een ...
Uta, visch; ula mbėtja, groente, toespijs...
Wura, I. (Mal. bulan), maan...
LIJST VAN KÒLOSCHE WOORDEN, ...
Kadai, bereiken, verkrijgen, vinden. (Bim...
ganta kai ...
TOEVOEGSELEN EN VERBETERINGEN. ...
Pondo, vgl. ndende en ndundu, alsmede ...
I. ...
Kapi, voor » woord” reg. 16 lees...
Londo, salondo, van geslacht tot geslacht. ...
Mbintja, voor »vgl. Bull” lees: ...
Ndaru I. vgl. Bal. dědalu, vliegende ...
O. ...
S. ...
Tingi, Sanggar. tungu. ...

Bimaneesch-hollandsch woordenboek

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up